AVA audit® —  Spoľahlivosť za dôveru
Napíšte nám...
meno:
e-mail:
správa:
kód (podľa obrázka):
 Všetky údaje vo formulári sú povinné.
AVA audit®, spol. s r.o.
Lazovná 14614/71,
974 01 Banská Bystrica,
SLovensko
info@avaaudit.sk
www.avaaudit.sk

tel.:  +421 48 415 32 60
         +421 48 415 17 22

IČO: 36034819,  DIČ: 2020092811
číslo účtu: 2626480973/1100
QR-kód firmy
AVA audit® je ochranná známka, registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky pod číslom 221431
AVA audit®, spol. s r. o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 5800/S