O spoločnosti

Náš klient je naším partnerom, ktorému odovzdávame naše vedomosti a skúsenosti získané prostredníctvom úspešne zrealizovaných projektov. Rozsah služieb, ktoré poskytujeme, závisí od rozhodnutia nášho klienta.
Je nám cťou ponúknuť riešenia rozmanitých a komplexných problémov.

Filozofia a ciele

Dlhodobou víziou našej spoločnosti je rozvíjať rozsah a sortiment poskytovaných služieb a tým rozširovať portfólio klientov zo všetkých oblastí Slovenska.
Základný cieľ, ktorý sme si stanovili, je okrem auditu a vedenia účtovníctva poskytnúť klientovi pridanú hodnotu vo forme vysokej profesionality a prispôsobivosti jeho potrebám.
Našou prioritou je poskytovanie služieb a odborných rád klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti, bez toho, aby boli zaťažení ekonomickými a daňovými zmenami, ktoré sú v našej legislatíve pomerne časté.
Jednoznačne a striktne dodržiavame "Etický kódex SKAU" a všetky ostatné zákony a nariadenia platné pre vykonávanie audítorskej a účtovníckej činnosti.

História

Pracovníci spoločnosti AVA audit®, spol. s r. o. poskytú služby v ekonomickej, audítorskej a účtovno poradenskej oblasti už od roku 1993, kedy bola udelená licencia č. 71 Slovenskou komorou audítorov súčasnej majiteľke a konateľke spoločnosti Ing. Zlatici Vaníkovej.

15.01. 1993

vznik spoločnosti EKONAUDIT s.r.o., v ktorej naši kľúčoví pracovníci začínali

24.02. 1999

vznik dcérskej spoločnosti GMV - Audit, spol. s r. o.

22.11. 2001

kapitálové a organizačné odčlenenie od materskej spoločnosti

19.10. 2007

zmena obchodného mena z GMV - Audit na AVA audit®, spol. s r. o.

1.8. 2013

nové sídlo spoločnosti - Lazovná ulica č. 71, Banská Bystrica

Certifikáty a ocenenia

Licencia č.71 pre Ing. Zlaticu Vaníkovú, vydaná Slovenskou komorou audítorov v roku 1993
Stiahnuť pdf súbor       
Certifikát o účasti na preškolení pre Ing. Zlaticu Vaníkovú, vydaná Slovenskou komorou audítorov v roku 2004
Stiahnuť pdf súbor       
Správa o transparentnosti 2020  v súlade s Nariadenim Európskeho parlamentu a Rady č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušeni rozhodnutia Komisie 2005/909/ES
Stiahnuť pdf súbor       
Správa o transparentnosti 2020 - aktualizovaná
Stiahnuť pdf súbor       
Správa o transparentnosti 2021  v súlade s Nariadenim Európskeho parlamentu a Rady č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušeni rozhodnutia Komisie 2005/909/ES
Stiahnuť pdf súbor       
Licencia č.249 pre spoločnosť AVA audit, spol. s r.o.,  vydaná Slovenskou komorou audítorov v roku 2007
Stiahnuť pdf súbor       
Licencia č.1176 pre Ing. Martina Vaníka, vydaná Úradom pre dohľad nad výkonom auditu v roku 2017
Stiahnuť pdf súbor       
Správa o transparentnosti 2019  v súlade s Nariadenim Európskeho parlamentu a Rady č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušeni rozhodnutia Komisie 2005/909/ES
Stiahnuť pdf súbor       
Správa o transparentnosti 2019 - aktualizovaná
Stiahnuť pdf súbor       
Správa o transparentnosti 2019 - aktualizovaná
Stiahnuť pdf súbor       

Náš Tím

Kvalifikácia a ďalšie priebežné vzdelávanie našich zamestnancov tvorí základ nášho úspechu.
Vďaka tomu sme schopní splniť všetky požiadavky Vás, našich zákazníkov.

Audítor,
konateľ
Ing. Zlatica Vaníková

Audítor a konateľ spoločnosti

Audítor,
konateľ
Ing. Martin Vaník

Audítor a konateľ spoločnosti

asistent
Audítora
Ing. Zuzana Cabanová

Asistent audítora a zodpovedná za vedenie účtovníctva klientov