Kontaktný formulár

Prosím, napíšte nám.
Privítame všetky Vaše pripomienky, názory a návrhy. Veľmi radi Vám odpovieme na Vaše otázky.
Ďakujeme. 

* ... povinné polia
 • Kontaktné údaje

  AVA audit®, spol. s r.o.
  Lazovná 14614/71,
  974 01 Banská Bystrica,
  info@avaaudit.sk
  www.avaaudit.sk

  IČO: 36034819, DIČ: 2020092811
  číslo účtu: 2626480973/1100


 • QR-kód firmy

  AVA audit® je ochranná známka, registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva SR pod číslom 221431
  AVA audit®, spol. s r. o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
  oddiel Sro, vložka č. 5800/S